انتخاب زبان: فارسی English
  چهارشنبه 23 خرداد 1403   |   12 جون 2024  | پست الکترونیک
دانشجویان


دانشجویان ارشد / کارشناسی
ردیفنام دانشجومقطعراهنما / مشاورعنوان پایان نامهتاریخ دفاعچکیده
1 مرجان پسران ارشد راهنما طراحی یک مدل مکان¬یابی و تخصیص شبکه توزیع دارو با تاکید بر زمان دسترسی1395/06/24
2 مریم زائری ارشد راهنما ارائه یک مدل پویای مکان یابی شبکه زنجیره تامین زیست توده چند محصوله تحت شرایط عدم قطعیت1395/06/29
3 محمد پورمرادخانی ارشد مشاور مکان یابی-مسیریابی سه سطحی در شبکه توزیع مواد غذایی گوشتی با در نظر گرفتن زمان فاسد شدن1395/11/06
4 سیدمهدی میرباقری ارشد راهنما طراحي يک مدل مکانيابي رقابتي در شبکه توزيع دارو1396/07/11
5 مهدی سعادتی ارشد راهنما طراحی یک مدل مکان‌یابی در شبکه پایدار تولید و توزیع زیست سوخت1396/06/26
6 شکیبا یلی ارشد راهنما طراحی یک شبکه حمل و نقل برای جمع آوری پسماندهای شهری با در نظر گیری ملاحظات زیست محیطی1397/08/07
7 آرمان نعمت پسند ارشد راهنما طراحی یک مدل مکانیابی-مسیریابی شبکه توزیع دارو مبتنی بر دسته‎بندی تقاضا1397/06/20
8 شبنم برناکی ارشد راهنما طراحی یک مدل مکانیابی و مسیریابی هاب سلسله مراتبی توزیع دارو با پنجره زمانی1397/06/20
9 مانا رحمانی هریس ارشد راهنما طراحي يك مدل تاب آور زنجيره تامين خون تحت ريسك هاي عملياتي و اختلالي1398/06/30
10 فاطمه کلانتری ارشد راهنما طراحي يك زنجيره تامين مواد غذائي جهاني پايدار با ملاحظات ریسک1398/07/08
12