انتخاب زبان: فارسی English
  چهارشنبه 23 خرداد 1403   |   12 جون 2024  | پست الکترونیک
فایل های مفید  
طراحی ایجاد صنایع
اعضای سایت امکان دانلود دارند.

   تدوین طرح توجیهی بانک صنعت و معدن
   نمونه طرح توجیهی با COMFAR
مدیریت تغییر
اعضای سایت امکان دانلود دارند.

   سمینار مقاومت در برابر تغییر
سیستم های اطلاعات مدیریت
اعضای سایت امکان دانلود دارند.

   فایل Access سیستم درخواست خدمات و تجهیزات رایانه ای
طراحی سیستم های صنعتی (آموزش الکترونیکی)
اعضای سایت امکان دانلود دارند.

   کد GAMS مدل مکانیابی چند وسیله ای
   کد GAMS مدل مکانیابی تک وسیله ای
برنامه ریزی متغیرهای صحیح (آموزش الکترونیکی)
اعضای سایت امکان دانلود دارند.

   مثال نمونه با GAMS